Duyuru Tarihi: 21.6.2008

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA


T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü’nün 15.05.2008 tarihinde web sayfasında yayımlamış olduğu 2008/41 sayılı Genelgesi ile, 25.05.2007 tarihli ve 26532 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nde yapılan değişiklik ve düzenlemeler yayımlanmıştır.
Yazımız ekinde yer alan bu Genelge yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup, bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.


Saygılarımla,


Ecz.Hilmi ŞENER
Genel Sekreter


 


 


Ek-1