Duyuru Tarihi: 19.10.2010

Bilindiği gibi, 09.10.2010 tarih, 27724 sayılı Resmi Gazete’de, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan askeri ve sivil personel ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 15/10/2010 tarihinden itibaren devralınmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiş olup, 15/10/2010 tarihi itibariyle sigortalılar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetleri Kurumca devralınmıştır.

Konu hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfasında yayınlanan duyuruda,

“211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununa tabi olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan askeri ve sivil personel ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerin sağlık hizmeti sunucularına başvurularında Hasta Kurum bilgisi “Emekli Sandığı” ve Sigortalı Türü bilgisi “Çalışan” olarak seçildiği takdirde 15.10.2010 tarihi itibariyle MEDULA sisteminden provizyon alınabileceği” bildirilmiştir.

Tüm meslektaşlarımıza duyurulur.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

 


Sosyal Güvenlik Kurumunun Duyuru metni için tıklayınız