Duyuru Tarihi: 23.1.2012
Bilindiği gibi SGK ile TEB arasında 2009 yılında yapılan İlaç Alım Protokolü 01.02.2012 tarihinde sona ermektedir. 

Mevcut Protokolün 9 uncu maddesi gereği Sosyal Güvenlik Kurumu, Birliğimize 30.12.2011 tarihinde bir yazı göndererek, 2012 yılı için protokol görüşmelerine davet etmiştir. Bunun üzerine Merkez Heyetimiz Kuruma bu tarihte gitmiştir. SGK tarafından Merkez Heyetimize TEB ile imzalanması düşünülen bir protokol taslağı ve ayrı olarak Kurum ile eczacı arasında imzalanması düşünülen bir de sözleşme taslağı verilmiştir. 

SGK ile görüşmeler resmi olarak 3 Ocak 2012 tarihinden itibaren başlamış ve tüm oturumlar tutanak altına alınmıştır. Merkez Heyetimiz, iki ayrı metnin hiçbir şekilde imzalanmayacağını belirterek 1. Tur görüşmelerine başlamıştır.

03.01.2012 ile 13.01.2012 tarihleri arasında 10.00-19.00 saatleri arasında 6 tam gün görüşme yapılarak 1. Tur tamamlanmıştır. Bu turun sonunda tek bir metin konusu netleşmiştir.

Kurum 13.01.2012 tarihinde Birliğimize bir yazı göndermiş ve 16.01.2012 Pazartesi günü protokolün imzalanması için resmi davet yapmıştır. Aynı gün Merkez Heyetimiz Sosyal Güvenlik Kurumuna giderek GSS Genel Müdürü Sn. Prof. Dr. R. Murat KARAŞEN ile görüşme yapmış ve protokolle ilgili olarak 2. Tur görüşme ihtiyacı olduğu belirtilmiştir. Hemen ardından SGK Başkanı Sn. Fatih ACAR ile de görüşen heyetimiz gelinen noktayı Sn. Başkan ile değerlendirmiştir. 

2. tur görüşmeler 16.01.2012 ile 20.01.2012 tarihleri arasında 10.00-19.00 saatleri arasında 4 tam gün yapılmıştır. Nihayet 20.12.2012 Cuma günü 2. Tur görüşmeleri de tamamlanmıştır. Yapılan tüm görüşmeler ve gelinen son durum taraflar arasında resmi tutanakla kayıt altına alınmıştır. 

Bu görüşmeler teknik heyetler arasında gerçekleştirilmiş olup, protokolün özellikle ıskontolarla ilgili kısımları daha üst düzey görüşme gerektiğinden dolayı kayıt altına alınmıştır. Bu kısımlarla ilgili olarak Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetimiz eczacı iskontoları, kamu kurum iskontoları, muayene katılım payları ve diğer konuları gündeminin en üst sırasında tutmaktadır.

Önümüzdeki hafta oda yöneticilerimizle gelinen durum detayı ile tartışılacak olup gelişmeler sitemizden de eczacı kamuoyuna duyurulacaktır. Meslektaşlarımızın Birliğimizden ve odalarımızdan yapılacak bilgilendirmeleri dikkatle takip etmeleri büyük önem taşımaktadır.

Tüm kamuoyunun bilgilerine önemle sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ 
MERKEZ HEYETİ