Duyuru Tarihi: 18.5.2011

 

Piyasada bulunmayan ilaçların, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği eki Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde yer alması, Kurum tarafından bu ilaçların eşdeğeri olarak kabul edilen ilaçların geri ödenecek bedellerini etkilemekte ve geri ödemelerde kesintilere neden olmaktadır.

Bu durumun, eczacılarımız açısından yarattığı mağduriyetin önlenebilmesi amacıyla, Birliğimize yapılan bildirimler doğrultusunda, piyasada bulunmayan ilaçlara ait bilgiler Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilerek, bu ilaçların geri ödeme listesinden çıkarılması talep edilmektedir.

Konu hakkında, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yayınlanan “Piyasada Bulunmayan İlaçlar Hakkında Önemli Duyuru” başlıklı duyuru ile, 

- Duyuru ekindeki lsitede yer alan ilaçların, piyasada bulunmadıklarının tespit edildiği;

- Bu ilaçların ilgili firmaları tarafından piyasada bulunup bulunmadıklarının incelenmesi, piyasada bulunuyor ise buna dair fatura örneklerinin veya ihale yoluyla satışı olanların depo satışı fatura örneklerinin, duyuru tarihinden itibaren 7 iş günü içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna beyan edilmesi gerektiği,

- Aksi takdirde provizyon sisteminde pasif hale getirilecekleri bildirilmiştir.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ


Piyasada Bulunmayan İlaçlar Hakkında Duyuru