Duyuru Tarihi: 1.10.2010

 

BÖLGE ECZACI ODASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yayınlanan 29.09.2010 tarihli duyuru ile,

“Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünce Kuruma gönderilen yazıda, “Tüberküloz tedavisinde kullanılan ve ekli listede yer alan ilaçların, “12.07.2010 tarih ve 2010/725 sayılı Bakanlar Kurulu kararı” gereğince, Sağlık Bakanlığı tarafından, verem hasta ve temaslılarına, herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarında ücretsiz olarak dağıtıldığı” bildirilmiş olduğundan,
“Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi”nde yer alan, sözkonusu tüberküloz ilaçlarının provizyon sisteminde pasiflendiği/ilaçlara tüberküloz tedavisinde verilmeyeceğine dair uyarı atıldığı,”

duyurulmuştur.

Buna göre, duyurunun yayımlandığı 29.09.2010 tarihinden itibaren, tüberküloz tedavisi için reçete edilen ve ekli listede kayıtlı etken maddeleri içeren ilaçların bedelleri, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenmeyecektir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,

Ecz.Özgür ÖZEL
Genel Sekreter


BİRİNCİ GRUP İLAÇLAR

İKİNCİ GRUP İLAÇLAR

Isoniazid

(I.N.H, Isovit)

Sikloserin

(Seromycin, Siklocap)

Rifampicine

(Rifadin, Rifampin, Rifcap, Rifex)

Amikasin

(Amiklin, Amijeksin, Amikaver, Amiketem, Amikozit, Mikosin, Negasin)

Pyrazinamide

(Pirazinid, Tüberamid)

Ofloxacin

(Menefloks, Tarivid, Drovid, Girasid, Kozoksin, Menefloks, Ofkozin, Oflocide, Ofloks, Tarivid, Urosin)

Ethambutol

(Ethambutol, Miambutol, Tambutol, Tüberol)

Protionamid

(Promid, Tionamid)

Streptomisin

(Strep Deva, Streptomycine Sulfate)

Paraamino Salisilik Asit

(PAS)

 

Klofazimin