Duyuru Tarihi: 31.3.2011


BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA


İlgi: 10.03.2011 tarih ve 37.A.00.005083 sayılı Bölge Eczacı Odası yazımız.


İlgide kayıtlı yazımız ile, 25.02.2011 tarih ve 27857 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında stok affı ile ilgili düzenlemelerin yapıldığı ve Maliye Bakanlığı’nın konu hakkındaki resmi açıklaması ardından Kurumlarca yayımlanan genelge ve tebliğler sonrasında, Birliğimiz Yeminli Mali Müşavirlerince hazırlanan rapor doğrultusunda Birliğimizce gerekli resmi duyuru yapılarak, izlenmesi gereken yöntemler hakkında bilgi verileceği belirtilmişti.

Maliye Bakanlığı’nın 12.03.2011 tarihli ve 27872 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği’ni (Seri No:1) yayımlamasının ardından, Birliğimiz Yeminli Mali Müşavirliği konu hakkındaki raporunu hazırlayarak tarafımıza göndermiş olup, rapor yazımız ekinde tarafınıza sunulmaktadır.

Söz konusu tebliğ ekinde başvuru formları da yer almakta olup, eczacılarımız için gerekli olan başvuru formu örnekleri yazımız ekinde sunulmuştur. Kanun ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu da internet sitesinde kanunun uygulanmasına ilişkin hususları ve başvuru formlarını yayımlamış bulunmaktadır.

Daha önce de defalarca dile getirdiğimiz eczane stoklarındaki sorunlar konusunda bu kanun çerçevesinde gerekli düzenlemeler bulunmaktadır. Bunun dışında diğer bazı mali konularda da çeşitli kolaylıklar bulunmaktadır. Meslektaşlarımızın mali müşavirleri ile görüşerek bu kanun hükümlerinden yararlanmaları Birliğimiz tarafından tavsiye edilmektedir.

Kanunun uygulamasına ilişkin tereddüt oluşması halinde Birliğimize yazılı olarak veya Birliğimizin teb@teb.org.tr mail adresine başvuru yapılması gerekmekte olup, konu hakkında Yeminli Mali Müşavirlik’ten alınacak bilgi doğrultusunda tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.


Saygılarımla,


Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter


Ekler: Rapor (9 sayfa)
Başvuru formu örnekleri (5 adet)Başvuru Formu 1        Excel
Başvuru Formu2        Word