Duyuru Tarihi: 3.5.2011Kamu kurum iskontolarındaki artış ve fiyat düşüşleri nedeniyle oluşan stok zararlarının, ilaç firmaları tarafından telafi edilebilmesi konusunda, Merkez Heyetimizin TİSD ve İEİS başkanları ile yaptığı görüşmeler hakkında, 19.04.2011 tarihinde
www.teb.org.tr de yayınlanan “Stok Zararlarının Telafisi Hakkında Bilgilendirme” başlıklı duyurumuz ile bilgi verilmişti.

Merkez Heyetimizin sürdürdüğü görüşmeler sonucunda, AİFD üyesi ilaç firmaları, stok zararlarının telafisi konusunda yükümlülüklerini yerine getirerek ecza depolarına ve kooperatiflere yapmaları gereken ödemeleri tamamlamıştır. Bunun yanında diğer ilaç firmalarından da yükümlülüklerini yerine getirenler bulunmaktadır. Ayrıca, İTS’ye bildirimde bulunmamış olan üyelerimizin bilgileri de depo ve kooperatiflerle paylaşılmakta olup, onların stok zararlarının telafisi konusunda da gerekli işlemlerin yapılmakta olduğu tarafımıza iletilmiştir.

Ancak, bazı firmaların, Birliğimize, yükümlülüklerini yerine getireceklerine dair bildirimde bulunmalarına rağmen, çeşitli gerekçelerle, yükümlülüklerinin gereğini yerine getirmedikleri ve depolara/kooperatiflere ödeme yapmadıkları tespit edilmiştir.

Türk Eczacıları Birliği tarafından, yükümlülüklerini yerine getirmeyen firmalarla ilgili tespit yapılmakta olup, bu firmalar hakkında, örgütlü gücümüz ile en kısa zamanda ve en sert şekilde işlem yapılacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ
MERKEZ HEYETİ