Duyuru Tarihi: 15.5.2008
         BÖLGE ECZACI ODASI
    YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

      T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından www.sgk.gov.tr internet adresinde yayımlanan duyuru ile;

     Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği eki (EK-2/D) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde, Yönergenin 5–(b)  maddesi gereği ekte yer alan düzenlemelerin yapıldığı  ve yapılan düzenlemelerin 16.05.2008 tarihinde yürürlüğe gireceği bildirilmektedir.

    Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.


    Saygılarımla,


    Ecz.Hilmi ŞENER
    Genel Sekreter

   Eki: 5


Ek-1        Excel