Duyuru Tarihi: 14.1.2011


BÖLGE ECZACI ODASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

İlaç Takip Sistemi Uygulaması kapsamında, G2D etiket ile karekodlu hale getirilen ilaçlar ile ilgili uygulamada yaşanan sıkıntıların giderilmesi için, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından, 2010/63 sayılı Genelge ile, G2D ile karekodlu hale getirilen ilaçlar için sanal son kullanım tarihi olarak belirlenen 31/12/2010 tarihi 31/12/2020 olarak değiştirilmiş; ancak Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan 30.12.2010 tarih 2010/137 sayılı Genelge ile, bu ilaçların 01.01.2011 tarihi itibariyle Kurum sağlık yardımlarından faydalanan kişilere verilerek Kuruma fatura edilmesine izin verilmeyeceği bildirilmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumunun, Sağlık Bakanlığı’nın yapmış olduğu düzenlemeye aykırı olan ve meslektaşlarımızı ve hastalarımızı mağdur eden bu uygulaması hakkında Türk Eczacıları Birliği hukukçuları tarafından derhal yargı yoluna başvurulmuştur.

T.C. Danıştay Onuncu Dairesi, 11.01.2011 tarihinde, SGK Başkanlığının 2010/137 Sayılı Genelgesinin Yürütmesini Durdurmuş, bu kararın davalı idareye memur eliyle tebliğ edilmesine karar vermiştir.

T.C. Danıştay Onuncu Dairesi, 2011/130 E. sayılı dosyada 11.01.2011 tarihinde oybirliğiyle aldığı kararda;

- İlaç teminine ilişkin usul ve esasların, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Birliğimiz arasında, karşılıklı mutabakat sonucunda yapılan ve genel düzenleyici işlem niteliğinde olan protokol ile düzenlenmesine rağmen, dava konusu Genelgenin protokolde bir değişiklik yapılmadan veya Birliğimizin görüş ve onayı alınmadan çıkarıldığı iddialarının da göz önünde bulundurularak, yasal dayanağının Kurum tarafından açıklanmasını istemiş,

- 2577 sayılı Kanunun 27. maddesinde öngörülen koşulların (idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi) bu aşamada gerçekleştiğine karar vererek Sosyal Güvenlik Kurumunun 2010/137 sayılı Genelgesinin yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir.

Konu ile ilgili tüm gelişmeler Birliğimiz tarafından duyurulacak olup, bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla,

Ecz.Özgür ÖZEL

Genel Sekreter


T.C.Danıştay Onuncu Dairenin 11.01.2011 tarihli karar metni için tıklayınız