Duyuru Tarihi: 5.7.2010


BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA


İlgi (a): 27.04.2010 tarih, 37.A.00.001707 sayılı,
     (b): 27.05.2010 tarih, 37.A.00.001973 sayılı yazımız.

İlgi (a)’da kayıtlı yazımız ile Türkiye İş Bankası A.Ş. ile Birliğimiz arasındaki sözleşmenin yenilendiği ve mevcut sözleşmelerin de 31 Mayıs 2010 tarihine kadar yenilenmesi gerektiği bildirilmişti.

Ardından Türkiye İş Bankası A.Ş Genel Müdürlüğü tarafından Birliğimize yapılan 26.05.2010 tarihli başvuru ile Genel Müdürlüklerine ulaşan 2010 yılı sözleşme formlarının mevcut sözleşmeli eczane sayısının altında kalmasından dolayı sözleşme yenileme tarihinin uzatılmasının talep edilmesi üzerine mevcut sözleşmelerin yenileme tarihi 01.07.2010’a kadar uzatılmıştı.

Ancak T.İş Bankası yetkililerince bir kez daha tarafımıza yapılan bildirimde, 2010 yılı için sözleşmesini yenilemesi gereken bazı eczanelerin 01.07.2010 tarihine kadar sözleşmelerini yenilemediklerinin belirtilmesi üzerine, sözleşmenin 5. Maddesi’nde geçen “Bankayla eczaneler arasında bu protokol esaslarına göre her yılın Nisan ayında sözleşme yenilenir. Nisan ayı içerisinde sözleşmelerini yenilememiş eczanelerin ödemeleri 2 (iki) ay süreyle askıya alınır. Sözleşmelerini yenilemeyen eczanelere hak etmiş olduğu bedeller, Banka tarafından bu süre sonunda ödenir. Eczaneler, yukarıda belirtilen süre kadar geç ödeme nedeniyle Banka’dan her ne altında olursa olsun herhangi bir hak veya alacak talebinde bulunmayacaklardır. Banka ile Türk Eczacıları Birliği arasında yapılacak Ek Protokol veya Protokollerle düzenleme yapılması halinde, anlaşmalı eczaneler bu düzenlemelere uymakla yükümlüdür” ifadesi gereğince, sözleşme teslim tarihine kadar sözleşmelerini teslim etmeyen eczanelerin ödemesinin askıya alınmaması için daha önceden 01.07.2010 tarihine uzatılan sözleşme teslim tarihinin 15 (onbeş) gün süre ile uzatılması konusunda, T.İş Bankası A.Ş ile Birliğimiz arasında mutabakat sağlanmıştır.


İş Bankası ile sözleşmeli eczanelerin, 15.07.2010 tarihine kadar mevcut sözleşmelerini yenilemesi gerekmekte olup, aksi takdirde yukarıda belirtilen madde gereğince, eczane ödemelerinin 15.07.2010 tarihinden sonra 2 (iki) ay süreyle askıya alınacağı konusunda bilgilerinizi ve üyelerinizin konu hakkında bilgilendirilmesini rica ederim.

Saygılarımla,

 

Ecz.Özgür ÖZEL

Genel Sekreter