Duyuru Tarihi: 23.6.2010

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2010/39 sayılı Genelge ve 10 Haziran 2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in geçici ikinci maddesinde yapılan düzenleme gereğince, 01.07.2010 tarihinden itibaren, G2D ile karekodlanmamış ilaçların mevcut şekliyle satışı mümkün olamayacaktır.

Sağlık Bakanlığının 2010/39 Sayılı Genelgesi gereğince, firmalar, ürettikleri G2D etiketleri depolara ve eczanelere göndererek stoklarda yer alan karekodsuz ürünlerin etiketlenmesini temin edebilecektir. Bu etiketlerin, fiyat kupürlerinin tekrar kullanılamayacak şekilde iptal edilmesi suretiyle yapılması, ilgili firmanın sorumluluğundadır.

Eczanelerde bulunan karekodsuz ilaçların bildirimi için TEBEOS ve diğer eczane paket programları üzerinde “Karekodsuz İlaç Bildirim” modülü oluşturulması sağlanmış ve  bildirim işleminin ne şekilde yapılacağı 21.06.2010 tarihinde yayınlanan  “ECZANE PAKET PROGRAMLARI ÜZERİNDEN KAREKODSUZ İLAÇ BİLDİRİM İŞLEMLERİ” başlıklı duyurumuz ile açıklanmıştır.

Yapılacak işlemin amacı, ecza depoları aracılığıyla, eczanelerde bulunan karekodsuz ilaçlara ait bilgilerin ilaç firmalarına bildirilmesi ve firmalar tarafından da eczanelerde bulunan karekodsuz ilaçların 01.07.2010 tarihine kadar karekodlu hale getirilmesinin sağlanmasıdır. Bu işlem, hiçbir şekilde stok bildirimi ya da mal alış bildirimi olarak değerlendirilmemelidir.

Eczanelerde bulunan karekodsuz ürünlerin, 01.07.2010 tarihine kadar satışı ile kupürü ve barkodu kesilerek geri ödeme kurumlarına fatura edilmesi mümkün bulunduğundan, bu ürünlerin 01.07.2010 tarihine kadar iade edilmesi doğru olmayacaktır.

Eczaneler tarafından yapılan karekodsuz ilaç bildirimleri sonrasında, bu ilaçların 01.07.2010 tarihine kadar G2D ile karekodlanması işlemleri, ilgili ilaç firmasının sorumluluğunda gerçekleştirilecektir.

Bu nedenle, karekodlama işleminin tamamlanamaması halinde eczanelerde kalan karekodsuz ilaçların, 01.07.2010 tarihinden itibaren satışı mümkün olamayacağından, bu ilaçların ecza depoları aracılığıyla firmasına iade edilmesi süreci izlenecektir. İade işlemi ile ilgili duyuru Birliğimiz tarafından ayrıca yapılacaktır.

Mevcut durumda, eczanelerin, ellerinde bulunan karekodsuz ilaçlara ait bildirimleri, kullandıkları eczane otomasyon programı aracılığıyla 24.06.2010 Perşembe günü akşamına kadar tamamlaması gerekmektedir.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ
MERKEZ HEYETİ