Duyuru Tarihi: 28.12.2010
STOK ZARARLARININ GERİ ÖDENMESİ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

Yayımlanmak üzere olan İlaç Fiyat Kararnamesi ve Sağlık Bakanlığı İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün duyurusuna uygun olarak, TEBEOS Programı içerisinden stok zarar bildirimleri taslak listeler üzerinden yapılmıştır. Bu bildirimler esnasında da hesaplama ve geri ödemeyle ilgili olarak bilgi niteliğinde aşağıdaki duyuru yayımlanmıştır:

Not: İlaçların bir kısmında fiyat düşüşü, bir kısmında ise KKİ artışı gerçekleşmiştir. Tüm farkların görülebilmesi için, Eski-Yeni fiyatlar, Kamu Fiyatları baz alınarak gösterilmiştir.

Hesaplanan “Toplam Stok Zararı” KDV dahil Eski ve Yeni Kamu Fiyatları arasındaki farktır.
Bu fiyatlardan KDV ve bazı iskonto arındırmaları yapıldıktan sonra, eczaneye ödenecek net tutar belirlenecek olup yukarıdaki rakamın eczaneye ödenecek fiyat farkını aynen yansıttığı düşünülmemelidir.

Eczanelerimize stok zararlarının geri ödenmesiyle ilgili raporlama çalışmaları devam etmektedir. Geri ödenecek stok zararlarının hesaplama işlemleri, kullanılacak olan Depocu Satış Fiyatları üzerinden hesaplama yöntemine uygun olarak güncellenmiştir. Stok zarar listeleri TEBEOS Programı içerisinde otomatik olarak güncellendiğinden meslektaşlarımızın herhangi bir işlem yapmalarına gerek bulunmamaktadır. Daha önce de bilgi niteliğinde duyurulduğu üzere hesaplanan rakamlar geri ödenecek kesin rakamlar olmayıp, konuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ