Duyuru Tarihi: 17.1.2008

 


BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,


T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 16.01.2008 tarih, 00470 sayılı Genelge ile;

25.05.2007 tarih ve 26532 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 15.06.2007 tarihinde yürürlüğe giren (8) sıra numaralı Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği  eki Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde (EK-2/D) yer alan ilaçlarla ilgili olarak bu Genelgenin eki (EK-1) sayılı listede gösterilen düzenlemelerin yapıldığı belirtilmekte olup, söz konusu Genelgenin 14/1/2008 tarihinde yürürlüğe girdiği bildirilmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

 

Saygılarımla,

Ecz.Hilmi ŞENER
Genel Sekreter

Eki: 2


Genelge İçin Tıklayınız...

Liste İçin Tıklayınız...