Duyuru Tarihi: 30.12.2010

MEDULA Eczane Provizyon Sistemine erişimde yaşanan kesinti ve aksaklıklar ile ilgili sorunlar, Merkez Heyetimiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ile yapılan tüm görüşmelerde gündem edilmektedir.

MEDULA’nın, Sosyal Güvenlik Kurumu’na ait bir sistem olması itibariyle, sistemdeki aksaklıkların giderilmesi ve sisteme erişimin iyileştirilmesi konularında Birliğimizin doğrudan müdahil olabilmesi söz konusu değildir. Ancak, sisteme giriş uygulamaları ile ilgili olarak konunun uzmanlarından alınan görüşler doğrultusunda, sistem üzerinde oluşan yükü azaltacak; hızlı ve kolay erişime katkı sağlayacak önerilerimiz, Kurum yetkililerine sözlü ve yazılı olarak sunulmuş olmakla birlikte sisteme erişimde yaşanan sorunların halen devam ettiği görülmektedir.

Özellikle son birkaç gündür MEDULA Eczane Provizyon Sistemine erişimde yaşanan sorunlar eczanelerimizde ciddi sıkıntılar yaşanmasına neden olmuş ve konuyla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapmış olduğumuz tüm başvurulara rağmen sağlıklı bir bilgi alınamamış ve sorun da çözümlenememiştir.

Tüm uyarılarımıza ve başvurularımıza rağmen, MEDULA Eczane Provizyon Sisteminde yaşanan sıkıntının boyutunu göremeyen ve bunun abartıldığını iddia eden yetkililerin, olayın ciddiyetinin farkına varabilmelerini ve bu konuda radikal bir çözüm bulmalarını sağlamak adına tüm meslektaşlarımızı, aşağıdaki e-posta adreslerine sorunlarını iletmeye davet ediyoruz.

Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) İnternet Başvuru Formu :

http://www.basbakanlik.gov.tr/Forms/Bimer/pApplicationEntry.aspx
           

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       : odincer@csgb.gov.tr

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı    : iletisim@csgb.gov.tr

Sosyal Güvenlik Kurumu                       : medulayeniversiyon@sgk.gov.tr