Duyuru Tarihi: 25.12.2007


          13-16 Aralık 2007 tarihleri arasında gerçekleşen Türk Eczacıları Birliği 36.Olağan Büyük Kongresi ile yapılan seçimler sonucunda, 36.Dönem Merkez Heyeti, Denetleme Kurulu ve Yüksek Haysiyet Divanı oluşturulmuştur.Ankara, 25.12.2007BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA


13-16 Aralık 2007 tarihleri arasında gerçekleşen Türk Eczacıları Birliği 36.Olağan Büyük Kongresi ile yapılan seçimler sonucunda, 36.Dönem Merkez Heyeti, Denetleme Kurulu ve Yüksek Haysiyet Divanı oluşturulmuştur.

T.C.Çankaya İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’nın 19.12.2007 tarihli yazısı ile, seçim sonuçlarını resmi olarak bildirmesinin ardından, Türk Eczacıları Birliği 36.Dönem Merkez Heyeti ilk toplantısını 25.12.2007 Salı günü (bugün) gerçekleştirmiştir. Merkez Heyeti ve Denetleme Kurulu’nun görev dağılımı ile Yüksek Haysiyet Divanı üyelerinin listesi aşağıda yer almaktadır.

Bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla,

Ecz. Hilmi ŞENER
Genel Sekreter
36.Dönem Merkez Heyeti

Başkan:                  Ecz. Erdoğan ÇOLAK
II.Başkan:               Ecz. Şevket KAYA
Genel Sekreter:        Ecz. Hilmi ŞENER
Sayman:                 Ecz. Özgür ÖZEL

Üyeler:

Ecz. Ali ASLAN
Ecz. Deniz İÇER
Ecz. Sabih Tekin