Duyuru Tarihi: 19.2.2014

 

39. Dönem Merkez Heyeti tarafından kurulan İstihdam ve Girişimcilik Komisyonu ilk toplantısını bugün Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi Ecz. Aynur YILDIZ’ın başkanlığında gerçekleştirdi.

İstihdam ve Girişimcilik Komisyonu; KOSGEB, TÜBİTAK gibi fon kaynaklarından hibe, girişimcilik destekleri almak, eczacılara yeni istihdam alanları yaratılmasına ilişkin projeler geliştirmek, uygulamaya koymak ve eczacı kadrolarını takip etmek gibi konularda işlev görecektir. Yaklaşık 4 saat süren toplantıda İstihdam ve Girişimcilik Komisyonu’nun görev ve yetkilerinden, 39. Olağan Büyük Kongre’de alınan kararlar doğrultusunda çizilecek yol haritasından ve eczacıların görev alabileceği yeni istihdam alanlarından bahsedildi. Toplantıda ayrıca geçtiğimiz dönem gerçekleştirilen “Eczacı İşgücü Planlaması Atölyesi”nin sonuç raporu değerlendirildi ve eksik kalan hususlar üzerinde görüşüldü. Komisyonun yaklaşık 2 ay sonra tekrar toplanmasına karar verildi.