Duyuru Tarihi: 11.2.2015

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı’nca üyelerimize kullandırılan kredi limitlerinde değişiklikler yapılmıştır.
10.02.2015 tarihinden geçerli olmak üzere üyelerimizin ihtiyaç halinde kullandığı kredilerde limit artışları yapılmış olup, buna ilişkin güncel kredi tablosu yazımız ekinde sunulmuştur.
Bilgilerinizi ve üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Ecz. İsmail BAŞDİL
Sayman


Güncel kredi tablosu için tıklayınız