Duyuru Tarihi: 30.9.2011

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA,

Ekonomi alanındaki düzenlemeler ve piyasadaki gelişmeler sonucunda, sandık kaynaklarının günün koşullarına uygun ve etkin yönetimini sağlayabilmek amacıyla, kullandırılan kredilerin; yıllık % 6,30 (aylık 0,90) olan kredi kullandırım faiz oranı, yıllık %7  (aylık %1 ) olarak yeniden belirlenmiştir.

Buna göre, Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı’ndan T.İş Bankası aracılığıyla kullandırılacak kredi oranları ve geri ödeme tablosu 30.09.2011 tarihi itibariyle aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla,

Ecz.Nevin TAŞLIÇAY
Sayman