Duyuru Tarihi: 15.12.2010


Bilindiği gibi, ekonomi yönetimi ve ilaç sanayi arasında sürdürülen görüşmelerin sonucunda varılan mutabakat doğrultusunda yapılacak düzenlemeler hakkında internet sayfamızda 10.12.2010 tarihinde yayımlanan EKONOMİ YÖNETİMİ VE İLAÇ SANAYİ ARASINDA VARILAN MUTABAKAT HAKKINDA BİLGİLENDİRME başlıklı duyurumuz ile bilgi verilmiştir.

Yaklaşık 3000 kalem ilaca ilave % 9,5 kamu kurum ıskontosu uygulanmasını düzenleyen Sağlık Uygulama Tebliği Değişikliği, 11.12.2010 tarih ve 27782 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Diğer yandan, Yunanistan sağlık otoritesi tarafından Eylül ayında ilan edilen referans fiyatları Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün 10/12/2010 tarihindeki ilaç fiyat listelerine yansıtılmıştır. KKİ artışları 18.12.2010, referanstan kaynaklanan fiyat düşüşleri 20.12.2010 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Uygulanacak İndirim Oranları maddesinde yeni yapılan düzenlemelerden etkilenen ilaçlar ile ilgili olarak EK-2D Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde yapılan değişiklikleri içeren listenin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanması beklenmektedir.

Birliğimiz tarafından yapılan çalışma sonucunda, ilaç fiyat düşüşleri ve KKİ artışından etkilenecek ilaçlara ait liste EK-2’de yer almaktadır.

Merkez Heyetimizin talebi doğrultusunda, ilaç fiyatının Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünce açıklanması ile yeni fiyatın uygulanmaya başlaması arasındaki sürenin 5 iş gününden 15 güne çıkarılması, ve bu uygulama ile başlamak ve bundan sonra yaşanacak toplu ve haftalık tüm ilaç fiyat düşüşlerinde geçerli olmak üzere, fiyatı düşen ilaçların karekodlarının İlaç Takip Sistemine kayıt edilmesi suretiyle, fiyatı düşen bu ilaçların neden olacağı stok zararının depolar kanalıyla ilaç sanayi tarafından tam ve eksiksiz olarak ödenmesi ile ilgili düzenlemeler de İlaç Fiyat Kararnamesinde yayımlanması sonrasında yürürlüğe girecektir.

Ancak, İlaç Fiyat Kararnamesi henüz yayımlanmadığından ve KKİ artışları ile fiyat düşüşlerinin yürürlüğe girmesi için tanınan süre kısıtlı olduğundan, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonucunda, eczanelerde oluşacak stok zararının firmalar tarafından tam ve eksiksiz olarak telafisi amacıyla fiyatı düşen ilaçlar için 5 gün süreyle uygulanacak mal alım ve stok bildirimine ilişkin işlem basamakları oluşturularak Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından http://www.iegm.gov.tr/Default.aspx?sayfa=anasayfa&newsId=445  adresinde duyurulmuştur. (EK-1)

Eczanelerde bulunan ve ekli listede yer alan ilaçların ilaç firmaları tarafından tam ve eksiksiz olarak telafi edilebilmesi için, bu ilaçların mal alım ve stok bildirim işlemleri, İlaç Takip Sistemine aşağıdaki işlem basamakları takip edilerek yapılacaktır. Fiyatı düşen ve KKİ oranı artan ilaçlar dışında kalan ilaçlarla ilgili mal alım ve stok bildirimi yapılmayacaktır.

Bildirim işlemleri bugün (13.12.2010) başlayıp, 17.12.2010 Cuma günü 24.00’e kadar devam edecektir. Ardından sistem bildirime kapatılarak İTS tarafından toplanan stoklardan bu hafta içinde satışı yapılan adetler düşülecek ve eczanelerde bulunan ilaçlar için telafi edilecek adetler belirlenecektir. Bu işlemlerin tamamı, Sağlık Bakanlığının gözetim ve güvencesinde gerçekleştirilerek, stokların tam ve eksiksiz olarak telafisi sağlanacaktır.