Duyuru Tarihi: 6.2.2012

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Birliğimiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü’ne gönderilen 23.01.2012 tarih ve 38.B.01.05.1.000605 sayılı yazımızda, Niğde ve Kayseri Eczacı Odası’nın Birliğimize iletmiş olduğu yazıları ile, Yatılı İlköğretim Bölge Okulu öğrencilerinin reçetelerinin, daha önceden manuel olarak girilip mevcut ilaç karekodları ile birlikte fatura edilerek, İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine teslim edilmekte iken, 01.01.2012 tarihinden sonra fatura edilen bu reçetelerin, İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine teslim edilmek istendiğinde Müdürlüklerce kabul edilmediği bilgisinin alındığının belirtildiği, bu sebepten dolayı da, sistemde bilgileri yer almayan bu öğrencilerin tedavi ve sağlık giderlerinin, Kurumca sağlanan sağlık ve tedavi giderleri kapsamında değerlendirilip değerlendirilmediği ve bu reçetelerin nasıl karşılanacağı hususunda Birliğimize bilgi verilmesi istenmiş olup, ardından yine Birliğimiz tarafından Kuruma gönderilen 01.02.2012 tarih ve 38.B.01.05.1.000728 sayılı yazımızda ise, Karaman Eczacı Odası’nın Birliğimize iletmiş olduğu T.C. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın 13.01.2012 tarihli yazısı gereğince, Üniversitelerce sağlık karnesi verilen öğrencilerin sağlık giderlerinin 01.01.2012 tarihinden itibaren hangi Kurum tarafından nasıl karşılanacağının sorulmuş olmasına karşın Kurum tarafından bugüne kadar Birliğimize herhangi bir cevap verilmemiştir.

Bunun üzerine yukarıda bahsi geçen yazıların tekrar hatırlatılması ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’nün 17.01.2012 tarihinde yayımlamış olduğu “Yeşil kart devri ve genel sağlık sigortası tescil işlemleri” konulu ve 2012/2 sayılı Genelgesi’nin 2.2 Sağlık yardımları öğrenim gördükleri okullarınca karşılanan öğrenciler maddesi gereğince, bu madde kapsamındaki kişilerin 01.01.2012 tarihinden itibaren sağlık hizmetleri ve tedavi yardımlarının, Kanunun geçici 12 nci maddesi hükmüne istinaden Kurum tarafından devralındığının bildirildiğinin belirtilerek, söz konusu devir işlemi hakkındaki bu Genelgenin devrin başlangıcından itibaren 17 gün sonra 17.01.2012 tarihinde yayımlanmış olmasından ötürü Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında parasız yatılı veya burslu okuyanlar ile sağlık yardımları üniversiteler tarafından karşılanan Türk vatandaşı öğrencilerin reçetelerinin, eczacılarımız tarafından eskiden olduğu gibi 01.01.2012 tarihinden bu yana, Medula Eczane Provizyon Sistemine kayıt olmaksızın manuel olarak girilmiş olduğu ve bu şekilde girilen reçetelerin ödemesinin ne şekilde yapılacağı, bu reçetelerin Medula Eczane Provizyon Sistemi’ndeki kayıtlarının aranıp aranmayacağı konusunda eczacılarımızı mağdur etmeyecek bir uygulamanın ortaya konulması ve eczacılarımıza duyurulmak üzere Birliğimize bilgi verilmesi amacıyla Kuruma 03.02.2012 tarihinde 38.B.01.05.1.00769 sayılı bir yazı gönderilmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’nün söz konusu 2012/2 sayılı ve “Yeşil kart devri ve genel sağlık sigortası tescil işlemleri” konulu Genelgesi yazımız ekinde yer almakta olup, bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

 

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY

Genel Sekreter


Ek: SGK’ya yazılan yazı ve 2012/2 sayılı SGK Genelgesi