Duyuru Tarihi: 23.5.2016

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA,

Bilindiği üzere, Anayasa Mahkemesinin 22 Ekim 2015 tarih ve 29510 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2014/126 Esas Sayılı ve 2015/86 Karar sayılı kararı ile 6643 sayılı yasanın 58.maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan "Bu sandığa birlik azasının hepsi kaydedilmeye ve vecibelerini yerine getirmeye mecburdurlar" şeklindeki ifadesinin iptaline karar verilmesi nedeniyle Türk Eczacıları Birliği Yönetmeliği ve Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı Yönetmeliğinde buna uygun değişiklik yapılmasına ihtiyaç hasıl olmuştur.


03-06 Aralık 2015 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleşen Türk Eczacıları Birliği Olağan Büyük Kongresi'nde, 6643 sayılı Yasanın 39/h maddesi uyarınca Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti tarafından hazırlanan "Türk Eczacıları Birliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ve "Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Büyük Kongre'nin onayına sunulmuş ve Resmi Gazete'de yayımlatılmak üzere oybirliği ile kabul edilmiştir

Bu doğrultuda, Birliğimiz tarafından T.C Başbakanlık Mevzuat Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü'ne yapılan başvurular neticesinde 23 Mayıs 2016 tarihli ve 29720 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan;

• Türk Eczacıları Birliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

• Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yönetmelik metinleri ekte yer almaktadır.

Bilgilerinizi ve Odanız üyelerinin konu hakkında bilgilendirilmesini saygılarımla rica ederim.

Ecz.Arman ÜNEY
Genel Sekreter


1-Türk Eczacıları Birliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik için tıklayınız.

2-Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik için tıklayınız.