Duyuru Tarihi: 8.5.2009


Bilindiği gibi, Yüksek Öğretim Kurumu tarafından, 18.08.2006 gün ve 2006.10.3802 sayılı karar ile Sağlık Bilimleri (tıp doktorluğu, diş hekimliği ve eczacılık) alanında yurt dışından alınan diplomaların denklik işlemleri için zorunlu olan seviye tespit sınavı kaldırılmış; ancak bu işlem, Birliğimiz tarafından açılan dava neticesinde (eczacılık açısından) Danıştay 8.Daire Başkanlığı’nın 23.01.2008 gün ve 2006/6724 E 2008/329 K sayılı kararı ile iptal edilmişti.

Ancak, bu karara rağmen, yurt dışındaki bazı Üniversitelerin eczacılık programını tamamlamış kişilerin diplomalarına T.C.Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan sınavsız denklik verilmesi ve Sağlık Bakanlığı tarafından da söz konusu diplomaların tescil edilmesi nedeniyle Birliğimiz harekete geçmiş, YÖK ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile bir dizi sözlü ve yazılı görüşmelerin ardından,  Sağlık Bakanlığı tarafından 25.06.2008 tarihinde diploma tescil belgeleri iptal edilmişti.

Yüksek Öğretim Kurulu tarafından, daha önce diploma denklikleri, sınav yapılmadan onaylanan kişilerin diploma tescillerinin Sağlık Bakanlığı tarafından iptal edilmesi üzerine, bu kişiler için, 08.09.2008 tarihinde, Ankara’da “Eczacılık Seviye Tespit Sınavı” düzenlenmişti. Sınavın ardından, Birliğimiz tarafından yapılan araştırmaların sonucunda, sınavın Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği ve 2008 Seviye Tespit Sınav Kılavuzuna aykırı bir şekilde tek basamaklı olarak yapıldığı tespit edilmiş ve sınavın iptali için dava açılmış ve 16.03.2009 tarihinde, T.C Ankara 11.İdare Mahkemesi tarafından, dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

Mahkeme kararı Birliğimize ulaşmadan, 2009 Seviye Tespit Kılavuzunda, 07.02.2009 tarihinde yapılacağı belirtilmesine rağmen, 1.Basamak Seviye Tespit Sınavı yapılmadan 07.03.2009 tarihinde, Ankara’da “2.Basamak Seviye Tespit Sınavı” yapılmış ve bu sınavda Birliğimiz tarafından görevlendirilmiş 3 gözetmen yer almıştır.

Gözetmenlerimiz tarafından, sınavın içeriği, şekli ve bilimsel yeterliliği konusunda tüm endişelerimizi doğrular nitelikte tespitlerin yer aldığı geniş kapsamlı bir değerlendirme raporu hazırlanmış ve bu rapor gereğince, 07.03.2009 tarihli sınavın da iptali için yargı yoluna başvuruda bulunulması, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetinin 22.04.2009 tarihli toplantısında kararlaştırılmıştır.

Ayrıca, Ocak ayında yayımlanan 2009 Seviye Tespit Sınav Kılavuzunda, yer almamasına rağmen, Birliğimizi tamamen devre dışı bırakmak adına, bu sefer İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde 29.04.2009 tarihinde saat:14.00’da Seviye Tespit Sınavı yapılacağı şeklinde haricen alınan duyumlar üzerine hemen harekete geçilmiştir.

29.04.2009 tarihinde yapılacak sınavla ilgili yapılan kısa süreli araştırmada, YÖK’ün İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanlığı yerine doğrudan Rektörlüğü görevlendirdiği ve Rektörlük tarafından da Eczacılık Fakültesinden 3 kişiden oluşan küçük bir grubun yetkili kılındığı öğrenilmiştir.

Bunun üzerine, zaman kaybedilmeden İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü ve İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanlıklarına resmi başvuruda bulunularak, 29.04.2009 tarihinde yapılacak olan sınavda, önceki dönemlerde yapılan örneklerine uygun olarak, meslek örgütümüzü temsil edecek gözlemci bulundurulması talep edilmiş ve İstanbul Ecza